Ragnhild Torjesen

Ragnhild Torjesen

Hva en doula er og gjør er fortsatt ukjent for de fleste av oss, men interessen er økende. Kanskje spesielt nå som det ryktes at Hertuginne Meghan benytter en doula.

Så hva er egentlig en doula? I følge Norsk Doulaforening er det en erfaren støtteperson som gir emosjonell, fysisk, informativ og praktisk støtte til kvinner og familier før, under og etter fødsel. En doula er altså ikke «bare» en fødselshjelper, men kan også bistå i svangerskapet og i barseltiden.

Forskning hevder at doulastøtte i fødsel gir raskere fødsler, mindre bruk av medisinsk smertelindring, færre operative inngrep og mer positive fødselsopplevelser. Teorien er at doulaen gjør kvinnen trygg og avslappet, og dermed dempes frykt og smerte. Frykt kan føre til produksjon av stresshormoner, som igjen hemmer de naturlige fødselshormonene oksytocin og endorfiner, som blant annet lager rier og demper smerte. 

Dette høres jo ganske fantastisk ut, så vi må høre mer. Vi har vært så heldige å få møte Ragnhild Torjesen som jobber som doula. 

Hvordan startet det hele?

Ragnhild: «Jeg fikk mitt første barn i 2008, og var så heldig å ha en utrolig positiv fødselsopplevelse. Jeg var ganske sjokkert: "Hvorfor har jeg aldri hørt noen snakke om hvor rått fødsel kan være?" Det første frøet ble vel sådd der, men det var ikke før i 2012 at jeg snublet over doulayrket og ganske spontant startet på Doulaskolen i Oslo. Jeg skjønte at jeg kunne være med å bidra til gode opplevelser for folk som får barn, i en viktig, sterk og sårbar fase av livet. Jeg startet min privatpraksis, Imagine Birthworks, og har skaffet meg bred erfaring siden da. Samtidig som jeg har fått mine to minste barn. Til sammen har jeg nå  støttet over hundre familier gjennom alle mulige typer svangerskap, fødsler og barselperioder.»

Hva er det egentlig du gjør når du er med på fødsel?

Ragnhild: «Min oppgave som doula er å finne ut hvordan jeg kan bidra til trygghet for hver enkelt klient. Hva slags behov og ønsker har kvinnen eller paret for fødselen og tiden etterpå? Det kan jo være alt fra planlagt hjemmefødsel til planlagt keisersnitt! Og hvordan kan jeg bruke min kunnskap, erfaring og "verktøykasse" for å gjøre deres vei lettere å gå? Jeg jobber kun for dem, er uavhengig av offentlig helsevesen og har taushetsplikt. Jeg lytter uten å dømme, veileder og tilrettelegger på forhånd, og fasiliterer underveis. Tenk bryllupsplanlegger og forlover i ett, bare at en fødsel alltid vil være enda mer uforutsigbar! 

Foto av Maria Vatne/ mariavatne.no

Foto av Maria Vatne/ mariavatne.no

Fødselspakkene mine innebærer flere møter i graviditeten, slik at vi blir kjent og bygger tillit. Vi får tid til å forberede fødselen, jobbe med konkrete verktøy og avklare forventninger. Kanskje ønsker hun også gravidmassasje eller ekstra veiledning. Når fødselen starter kommer jeg hjem til kvinnen, eller møter henne på sykehuset. Så, til fødselen er overstått, gjør jeg det som letter og lindrer for kvinnen der og da. Kanskje er det bare å være tilstede; eller forklare, foreslå gode stillinger, oppmuntre, gi lindrende massasje eller hjelpe henne å fokusere på pusten. Bare det å sørge for hvile, næring og doturer, også for partner, er en jobb i seg selv!»

Hvordan samarbeider du med jordmødre og annet helsepersonell?

Ragnhild: «Det har så langt vært veldig positivt - doulaen har en helt annen rolle enn de andre som er tilstede og blander seg ikke inn i det medisinske. Noen ganger kan jeg merke litt skepsis i starten, men det tror jeg skyldes at de færreste har erfaring med å ha en doula på fødestua. De fleste fødeavdelinger jeg jobber på har et høyt arbeidspress og dessverre mangel på ressurser, til mange jordmødres fortvilelse. Når jeg drar etter fødsel, får jeg ofte høre at de satte stor pris på at jeg var der. De vet jo godt at de ikke kjenner den fødende fra før og møter henne i en spesiell situasjon. Målet mitt er å være en bro, ikke et hinder, mellom den fødende og sykehuspersonalet. 

Men jeg synes ikke vi skal legge skjul på at noen fødende opplever å føle seg alene eller til bry når de er på sykehuset. Det kan være hektiske omgivelser og mange ulike mennesker og beskjeder å forholde seg til. Da kan det være vanskelig å finne den tryggheten og roen man trenger for at fødselen skal forløpe så udramatisk som mulig. Et annet aspekt er at alt fra avdeling og personale, til ønsker og behov kan endre seg underveis i fødselen. Ofte blir jeg da "den røde tråden" for den fødende. Og kontinuitet er så viktig! Jeg er 100% tilstede for de som står midt i dét å bli forelder, og gjør det jeg kan for at deres ønsker ivaretas så langt det er mulig. 

Hvordan er med samarbeidet med den gravides partner?

Ragnhild: «Partneren er emosjonelt involvert og har sin egen rolle og prossess. De færreste partnere har inngående kunnskap og erfaring med fødsel - og selv fødselslegene blant dem kan oppleve å bli satt ut av rollebyttet. Så mange partnere finner støtte og trygghet i samarbeidet med doula. Noen kan ytre bekymring for å miste plass når den gravide først lufter tanken om å hyre meg. Etter fødselen derimot, er det ofte disse partnerene som er aller mest fan av doulastøtte! Mitt hovedfokus er den fødende - det er tross alt hun som gjør jobben, men ofte faller det naturlig å støtte partneren også. Jeg prøver å bidra til at han eller hun kan være der og delta på sine premisser; og så supplerer jeg, der hvor partneren ikke er. 

Hvordan får du kombinert familieliv med å være doula? Det er jo vanskelig å vite når en fødsel setter i gang, og ikke minst hvor lenge den varer.

Ragnhild: «Det er absolutt ekstreme arbeidsforhold! Det som gjør at det går, er rett og slett at jeg brenner sterkt for dette her - og så lager jeg gode arbeidsrammer for å kunne leve lenge som doula. Fordelen ved å drive mitt eget er at jeg bestemmer selv. Nå i 2019 tar jeg for eksempel ikke mer enn 2 terminer på en måned og jeg har faktisk satt et tak på 6 fødsler i år, på grunn av livet vårt ellers. Så fyller jeg ut med massasje, veiledning, forberedelse og barselhjelp, som er lettere å planlegge innenfor min vanlige arbeidstid. Jeg jobber innenfor et visst geografisk område - 60, max 90 minutters kjøring hjemmefra, men da dekker jeg midlertid alle fødeavdelingene på Østlandet. Jeg legger inn ferieperioder hvor jeg ikke har omsorg for andre enn egne barn, dyr og planter, hehe. Og så hadde jeg aldri klart det uten all støtten fra familien min!»

Foto av Maria Vatne/ mariavatne.no

Foto av Maria Vatne/ mariavatne.no

Hva med tiden etter fødsel?

Ragnhild: «Jeg kommer alltid på minst ett besøk, enten på sykehuset eller når familien er kommet hjem. Da snakker vi gjennom fødselsopplevelsen, og jeg får mulighet til å hjelpe til med det som trengs mest der og da, enten det er amming eller nyfødtstell, stive skuldre, husarbeid eller å bære baby mens mor tar seg en dusj. Mange nybakte foreldre føler seg alene og usikre, og de har behov for sosialt felleskap, noen å lufte frustrasjoner og bekymringer med, og aller helst masse, masse praktisk hjelp. Etter å ha delt en så intens og intim opplevelse som en fødsel, er det ofte lavterskel å spørre meg når ting dukker opp. Enten løser vi problemene der og da, eller jeg henviser til rett hjelp, når de er utenfor min kompetanse. Barselstøtten kan utvides utover det som er inkludert i fødselspakken og man kan også benytte seg av en barseldoula uten å ha brukt doula i svangerskap eller fødsel. »

Vi kan absolutt se fordelene med å ha en doula! Spesielt det å ha en erfaren person ved sin side gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, høres ut som en fantastisk ressurs. Det er jo ikke til å komme fra at man kan møte mange og forskjellige typer helsepersonell under fødselen, og det å ha en som er der hele tiden høres veldig betryggende ut! Og det er kanskje også grunnen til at flere ønsker å ha en doula. Vi hadde definitivt vurdert doula hvis vi skulle hatt flere barn.

Les mer på Ragnhild sin nettside www.imaginebirthworks.com og følg henne på instagram @imaginedoula.